Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk  története

Büszkeséggel tölt el minket hogy rendelkezésünkre áll az egyesületünk eredeti alapító okirata, melyet Király János körjegyző szövetkezeti főparancsnok aláírásával hitelesített. A jegyzőkönyv alapján a Potyondi Önkéntes Tűzoltó egyesület 1888. év december 17.én alakult meg. 

Alapító tagjai: Halász István, Pócza Ferenc, Halász József, Halász János, Böröcki György,Rosta Sándor, ( 6 korona befizetésével).

Külön érdekesség az egyes beosztások elnevezése mint pl: Osztály parancsnok, Pénztárnok, Főszertárnok, Szertárnok, Szakaszparancsnok, Fecskendő mester, Csővezető, Kürtös, tanuló kürtös, Dobos.

)

Amint lehet törekedni fogunk a lassan 130 éves egységkönyv digitlizálására és közzététlére.

Ezen egységkönyvben nyomon követhető az egyesület tevékenysége, egészen az itt ejtett utolsó bejegyzésig, mely 1960. február 2.-i dátummal szerepel.

A megalakulást követően az egyesület eszközállományát kézi szerszámok, vödrök alkották, majd 1892-ben lett egy lóvontatású kocsi fecskendő, melyet eredeti patinájának megőrzésével 2016-ban az Önkormányzat jóvoltából, sikerült méltóképpen kiállítanunk.

Az egyesület az 1950-es évek végén szerezte be első 400 l/p -es kismotorfecskendőjét, melyet az 1980 es években 800l/p teljesítményű szivattyú követett. Ekkor épült egy 3*5 méter alapterületű tűzoltó szertár. Az egyesület aktívan működött az ezredforduló évéig, versenyekre, gyakorlatokra jártak, tűzeseteknél avatkoztak be.

A 2000 után egy stagnálási időszak tapasztalható, az egyesület működése az éves vizes gyakorlatban és a közgyűlések megtartásában kimerült. Az Önkormányzat támogatásával, biztatásával 2014 év végével gyakorlatilag újra szerveződött az egyesület. Lendületet vettünk, 2015 évben erősítettük a közösségi önkéntes tevékenységet, pótoltuk az alapvető felszereléseinket.

A Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016-ban együttműködési megállapodást kötött velünk, így elérhetővé váltak pályázati pénz források, ezáltal javult eszköz állományunk, személyi védőfelszerelésünk.

Civil támogatóink hozzájárulásával, tagjaink társadalmi munkájával 2017 -ben egy a jelenlegi szükségleteinket kielégítő szertárat sikerült építenünk, a használaton kívüli vendéglőt pedig az Önkormányzat oktató és tanácsteremként adta számunkra. Folyamatosan részt veszünk különböző szakmai értekezleteken, versenyeken, gyakorlatokon, képzéseken. Törekszünk tagjaink szakmai képzésére tanfolyamok elvégzésével, az éves kiképzési tervek, és sok gyakorlat végrehajtásával.

Büszkék vagyunk rá és tisztelgünk elődeink előtt, aki a 130 év viszontagságos körülményei közepette működtették, fenntartották Potyond Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületét. Bízom benne hogy tagjaink tenni akarása, önzetlensége nem törik meg, hogy elődeink befektetett energiája, munkája nem volt hiába való, hogy egyesületünk tovább él, és az utánunk jövő generációkra olyan emléket hagyunk mely az egyesületünk szimbólumaként választott főnix mondandóját tükrözi . Az az a feltámadás, a megújulás képességét, a köz érdekében végzett önzetlen tenni akarást.

Rólunk

Egyesületünk vezetősége
 
Kiss Sándor elnők ,  Tallér Gábor pk,  Molnár Vilmos,  Kótai Bálint
 
Felszerelésünk: 800l/p kismotorfecskendő - utánfutóval
 
Egyesületünk tagja a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetségnek
 
Taglétszámunk 27 fő
 
Posta címünk: Önkéntes Tűzoltó Egyesület Potyond
                        9324 Potyond Szabadság út 15
 
email címünk: potyondote9324@gmail.com