Kéményseprés

MIÉRT VAN SZÜKSÉG KÉMÉNYELLENŐRZÉSRE?


A háztartások komfortjához hozzátartozik a megfelelő hőmérséklet és a meleg víz használat is. Az ezt szolgáló épület-gépészeti berendezések használata (kémény, összekötő elem, tüzelőberendezés, egyéb depressziót okozó készülékek stb.) más háztartási gépekéhez hasonlóan rejt magában bizonyos kockázatokat. A háztartási tüzelő-berendezések és a hozzájuk kapcsolódó égéstermék-elvezető berendezések (kémények) használatából fakadó veszélyeket jelentősen csökkenti a rendszeres időközönként végzett ellenőrzés.

KIKNEK KÖTELEZŐ ÉS KIKNEK NEM KÖTELEZŐ A KÉMÉNYELLENŐRZÉS?


A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2018. január 1-jétől megszüntette azon egylakásos ingatlanok (családi házak) kötelező kéményellenőrzését, melyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
  • Az ingatlan nem társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlan.
  • Az ingatlan természetes személy (magánszemély) tulajdonában van.
  • Az ingatlanba nincs gazdálkodó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is) székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve.
Ezen ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosa, -használója dönti el, hogy igénybe veszi-e a kéményellenőrzést vagy sem.Minden olyan ingatlan esetében, amely a fenti feltételek valamelyikét nem teljesíti továbbra is kötelező a kéményellenőrzés.

KINEK ÉS MIKOR KELL MEGRENDELNIE A KÉMÉNYELLENŐRZÉST?

 

Megrendelési kötelezettség tekintetében különbséget kell tenni a kötelező kéményellenőrzés megrendelési kötelezettsége és az elmaradt kötelező kéményellenőrzés pótellenőrzésére vonatkozó megrendelési kötelezettség között. Az előbbi, azaz a kötelező kéményellenőrzés megrendelésének kötelezettsége az olyan nem társasházi ingatlan esetében áll fenn, amely nem természetes személy tulajdonában van vagy bejegyzett székhely, telephely, fióktelep található az ingatlanban. Minden más ingatlan esetében nincs megrendelési kötelezettség a kötelező kéményellenőrzés tekintetében, mivel
  • társasházak esetében a kéményellenőrzés a jogszabályi előírások szerint sormunka jelleggel történik, azaz a kéményseprő az általa meghirdetett két időpontban kísérli meg az ellenőrzés elvégzését. A sormunka jellegű munkavégzés egyben azt is jelenti, hogy azt az első két meghirdetett időpontban megrendelés nélkül végzi a közszolgáltató.
  • természetes személy tulajdonában álló és bejegyzett székhellyel, telephellyel, fiókteleppel nem rendelkező nem társasházi ingatlan esetében 2018. január 1-jétől megszűnt a kötelező kéményellenőrzés, így erre vonatkozó megrendelési kötelezettség sincs.
Az elmaradt kötelező kéményellenőrzés pótellenőrzésére vonatkozó megrendelési kötelezettség abban az esetben áll fenn, amennyiben egy társasházi ingatlan albetétjének tulajdonosa vagy használója nem biztosította a meghirdetett két időpontban az ellenőrzés elvégzését. Ebben az esetben meg kell rendelnie a pótellenőrzést független attól, hogy természetes személy vagy gazdálkodó szervezet a tulajdonosa az ingatlannak, és függetlenül attól, hogy van-e a lakásban bejegyzett székhely, telephely, vagy fióktelep. A kéményellenőrzés megrendelésének módjai:
  • Gyors regisztrációt követően a www.kemenysepro.hu oldalon bejelentkezve az „Eseti kéményellenőrzés” link alatt található űrlap kitöltésével online tudják leadni megrendeléseiket.
  • Az 1/999-0664-es ügyfélszolgálati telefonszámon is leadható a megrendelés.
  • A FŐKÉTÜSZ weboldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével és megküldésével is megrendelhető a szolgáltatás.