Éjjeli őrök verse

Este 9 óra:

Kilencet ütött az óra,

Hallod-e ezt, háznak ura?

Vigyázzon ki-ki házára,

Cselédjére, gyertyájára,

Hogy tűz ne legyen kárára.

Mitől óvja égnek Ura,

Kilencet ütött az óra.

Dicsértessék Jézus Krisztus!

 

Este 10 óra:

Tizet ütött már az óra,

Vigyázz, ember, ezen szóra!

Elmész, ember, nyugovóra,

De nincs írva homlokodra,

Mire virradsz fel holnapra,

Örömre kelsz-e vagy búra.

Imádkozzál, tíz az óra!

Dicsértessék Jézus Krisztus!

 

Éjjel 11 óra:

Elütötte már a tizenegy órát,

Minden lélek dicsérje az ég Urát!

Tiszteljük Szűz Máriát,

Jézus Krisztus édesanyját.

Elütötte már a tizenegy órát.

Dicsértessék Jézus Krisztus.

 

Éjfél:

Tizenkettőt az óra vert,

Lefolyt napunk végbúcsút nyert.

Isten segítsen ez új napon,

Áldás, béke uralkodjon!

Tizenkettőt az óra vert.

Dicsértessék Jézus Krisztus!

 

Éjjel 1 óra:

Éjfél után ütött egyet,

Már egy nappal értünk többet.

Várja Isten kérésünket,

Azért nyújtja életünket.

Éjfél után ütött egyet.

Dicsértessék Jézus Krisztus!

 

Hajnali 2 óra:

Éjfél után óra kettő,

Dicsértessék a Teremtő!

Mit használ a városőrző,

Ha nem segít a Teremtő?

Éjfél után óra kettő.

Dicsértessék a Teremtő!

 

Hajnali 3 óra:

Éjfél után óra három,

Aludjatok, én nem bánom.

Szemem álomra bezárom,

Éjfél után óra három.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

Egy másik feljegyzés szerint éjfélkor így dalolt az éjjeliőr:

Tizenkettőt ütött már az óra,

Aludjatok békességben

Az úr Jézus szent nevében!

Tűzre, vízre vigyázzatok,

Hogy le ne égjen a házatok!

Kérjétek a Szent Flóriánt,

Hogy oszlassa el a nagy csapást!

Tizenkettőt ütött már az óra,

Térjetek már nyugovóra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

Karácsony éjjelén pedig egy órakor ezt énekelte:

Éjfél után egy az óra,

Most született Isten fia.

Ökör, szamár jászolába',

Mellette van a Szűzanya.

Szentegyházunk pártfogója,

Ki a világ Megváltója,

Nem született palotában,

Hanem rongyos istállóban.

Éjfél után egy az óra.

Dícsértessék a Jézus Krisztus!

 

Az egyes versek eléneklése előtt az éjjeliőr annyiszor fújt a kürtjébe, ahány óra volt.