Farád Öte

Meghívást kaptunk a Farádi Öte közgyűlésére. A II-es kategóriába sorolt egyesület élen jár a baráti kapcsolatok ápolásában mid a hazai és külföldi Önkéntes Tűzoltó Egyesületek terén. Folyamatosan törekednek a régi kapcsolatok erősítésére, újak kiépítésére. Ennek egyik példájja a közgyűlésen hitelesített testvér egyesület - testvér falu kapcsolat létrehozása a Tótfalusi (Szerbia) egyesülettel. A farádi egyesület 2018 ban II. alkalommal rendezte meg éjszakai versenyét, melyre egyesületünk is meghívást kapott. A Farádi Egyesület tagjai aktív szereplői a település közéletének, folyamatosan jelen vannak társadalmi munkáknál, káreseteknél, rendezvényeken.